Giới thiệu An Nhiên


An nhiên là 1 từ Hán Việt có nguồn gốc từ Phật giáo dùng để chỉ trạng thái cuộc sống và tâm hồn bình yên, tĩnh lặng của con người. Trong đó, “an” có nghĩa là bình an, yên bình, “nhiên” có nghĩa là tự nhiên, thiên nhiên.

An nhiên cũng có nghĩa là buông bỏ, mong tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, để trở về với một cuộc sống an nhiên tự tại.